Tag Archives: nasilje

1. oktober – mednarodni dan starejših

Ta dan je namenjen promociji spoštovanja in skrbi za starejše, torej tistemu, kar bi pravzaprav morali početi vse leto, ne samo en dan.

Generalna skupščina Združenih narodov je 1. oktober razglasila za mednarodni dan starejših. Po svetu omenjeni dan obeležujejo od leta 1990. Tudi v Sloveniji se na ta dan opozori na odnos do starejših, domovi za starostnike imajo večinoma dan odprtih vrat, hkrati pa razne aktivnosti, s katerimi predstavljajo svoje delo in poslanstvo. Hvalevredno pa je tudi, da bo letos v Cankarjevem domu že osmi tridnevni festival za tretje življenjsko obdobje z geslom ‘Za strpno in socialno sožitje vseh generacij’.

Z odnosom do starejših smo blizu Evrope
Po podatkih raziskave Eurobarometer izpred dveh let skoraj polovica Evropejcev kar 47 odstotkov) meni, da se tudi v njihovi državi pojavlja slab odnos do starejših, velikokrat zanemarjanje in celo zlorabljanje. Podobno menijo tudi Slovenci. Rezultati seveda ne pomenijo, da 47 odstotkov Evropejcev grdo ravna s starejšimi, ampak da je tolikšen delež ljudi že slišal ali vedel za slab odnos.

Ne glede na to, da sta za obojestransko komunikacijo potrebna dva, torej ko govorimo o odnosu med generacijami, mlajši in starejši sogovornik, se moramo mlajši zavedati v naprej, kaj prinaša staranje. Še zdaleč ne samo nabiranje izkušenj in let, obujanje spominov na zlate čase, ko so starejši bili polni življenjske energije in imeli priložnosti (ki so jih lahko tudi izkoriščali) na vseh področjih življenja, ampak velikokrat tudi nemoč, osamljenost in – kar je vse huje videti tudi v Sloveniji – materialno pomanjkanje.

Osamljenost vodi v depresijo in zapiranje vase
Do osamljenosti pride žal zelo hitro. Aktivna populacija, ljudje, ki se vsak dan pehajo za zaslužkom, pa naj bo ta velik ali majhen, si velikokrat ne vzame časa niti za pogovor, kaj šele za redno druženje s svojimi starši ali vrstniki staršev. Neka starejša gospa, stara več kot 80 let, mi je prav v teh dneh potožila, kako postaja vse bolj osamljena, čeprav živi v hiši, kjer sta tudi družini njene hčerke in njene vnukinje. »Dopoldan sem sama, popoldan, ko prihitijo ta mladi iz služb, oddrvijo v svoje prostore, kjer ali pospravljajo ali počivajo. Delajo še okrog hiše ali pa gredo h kom na obisk. Saj mi namenijo nekaj besed, a potrebujem več kot to.« Ker sama več ne vozi avta, je odvisna od drugih. Le stežka jih prosi, da jo občasno odpeljejo v mesto ali po nakupih, kjer bi se lahko srečala z vrstniki in poklepetala. Sami se ne spomnijo tega.

Nujna duhovna oskrba
Strokovnjaki opozarjajo, da so starejši prav zaradi osamljenosti in materialnega pomanjkanja pogosto najbolj potrebni nege in dodatne pozornosti. Ker pa je stopnja njihove storilnosti vse nižja, se največkrat zgodi ravno nasprotno. Namesto, da bi se jim bolj posvetilo, se jih postavi na stran, vse manjšo veljavo se jim da, kar je opaziti tako v družinah kot v širši družbi. Spoštovanje starejših se žal prav tako vse bolj niža. Vsi bi se morali zavedati, da lahko sodelujemo, čeprav smo različni – tudi glede na starost. Prav ta različnost nam bi morala prinašati dobrobiti, ne pa, da nas ločuje. Sprejemanje drugačnosti, sprejemanje starostnikov v okolje še vedno aktivnih, pa tudi otrok, ni samo izraz spoštovanja do starostnikov ampak izraz spoštovanja nas samih.

Enostavno moramo sprejeti, da starejši poleg socialne in medicinske skrbi potrebujejo tudi duhovno oskrbo. Ta je velikokrat celo pomembnejša od drugih. Radi rečemo ‘Vse je v glavi’, ali pa, da je svet videti takšen, kot se počutimo oziroma kot ga vidimo z našimi očmi. Torej, kako svet vidijo ljudje, ki smo jih hote ali nehote postavili na rob družbe, ljudje, ki jim ne namenimo niti petnajst minut dnevno, da bi jih povprašali, kako se počutijo, in da bi jim pomagali odgnati osamljenost s kakovostnim pogovorom ter jim izpolnili željo po snidenju z npr. starim prijateljem? Osamljeno, zapuščeno, odrinjeno. In ker se tako počutijo, tudi svet vidijo skozi njihovo perspektivo.

Različne oblike zlorab, celo nasilja ostajajo skrite
Opozoriti je treba tudi na nasilje do starostnikov, ki se vse pogosteje pojavlja tudi pri nas. Velikokrat ostaja skrito za tesno zaprtimi vrati domov, kjer živijo starejše in mlajše generacije skupaj. Starejše in onemogle se zanemarja v vseh pogledih, hkrati pa se njihovo nemoč in osamljenost izkorišča na vse mogoče načine. Prenašati morajo marsikaj: vse od žalitev naprej. Žal marsikje prihaja tudi do udarcev, pretepov, jemanja denarja ali predmetov, ki so v njihovi lasti. V črni kroniki se vse pogosteje pojavlja nasilje nad starejšimi. Žal postajamo tudi v tem pogledu vse bolj evropski, vse bolj svetovni. Varuha za starejše že imamo? Odgovor poznate, bilo je zgolj retorično vprašanje.

Objavljeno tudi na portalu zlata leta, kjer se povezujejo generacije. Tam so še fotke dali zraven 😀

Prevzemanje odgovornosti ob dogodkih na letovanju otrok

(na prvem mestu objavljeno 19. 9. 2009)
Po nedavnih dogodkih na letovanju pete izmene otrok in mladostnikov v MPD Frankopan in vse bolj burnih razpravah na to temo, sem se pogovarjala s sekretarjem Območnega združenja Rdečega križa (OZRK) Maribor Alojzom Kovačičem, ki mi je delno predstavil nameravane ukrepe. Dobila sem tudi sklepe in stališča Izvršnega odbora (IO) OZRK Maribor. Prav tako pa tudi pismo gospe, ki je pisala na Svet na Kanalu A in Rdečemu križu. Za nekaj odgovorov s strokovnega vidika sem prosila tudi Heliodorja Cvetka, vodjo Svetovalnega centra za otroke in mladostnike Maribor.

Pa poglejmo …

Kovačič pravi, da v vseh 54 sezonah zdravstvenega in socialnega letovanja otrok v MPD Frankopan Punat niso imeli takšnih težav kot v letošnji V. izmeni. Oba sprejeta disciplinsko vzgojna ukrepa (prevoz treh otrok v Maribor, naslednji dan pa prekinitev letovanja za 21 otrok treh skupin z vzgojitelji in njihov prevoz z avtobusom v Maribor ob spremstvu varnostnika) sta bila po mnenju IO pravilna in pravočasno sprejeta, saj so le tako lahko zaščitili premoženje doma in zagotovili normalne pogoje za ostalih 360 udeležencev letovanja na morju.

Prepoved letovanja
Zaradi groženj, izsiljevanja in uničenja opreme in sredstev MPD Frankopan Punat so prepovedali nadaljnja letovanja mladoletnikom, ki so bili nosilci negativnih aktivnosti (19 otrok), pa tudi šestim vzgojiteljem, ki niso zadovoljivo opravili svojega poslanstva.

Ne pozabimo na dobrodelnost, pa tudi na strokovnost ne!
IO OZRK Maribor želi poudariti humanitarnost pri izvajanju zdravstvenega letovanja otrok, saj sredstva, zbrana v ta namen, ne zadoščajo za plačilo profesionalnih vzgojiteljev. »Bomo pa naredili vse, da iz prijavljenega nabora prostovoljcev izluščimo dejansko najboljše!« je zapisal Kovačič. Pri pogovoru sem ugotavljala prav to: ali je dovolj, da imajo prostovoljci, ki spremljajo otroke in mladostnike na letovanju, čut za njih, in če je dovolj, da imajo pred samim letovanjem tridnevno (vsak dan nekaj ur) usposabljanje, ne pa tudi dokončan študij pedagoške ali vzgojiteljske smeri. A podobne formule se držijo tudi pri Zvezi prijateljev mladine. Pa tudi na svetovalnem centru za otroke in mladostnike to formulo zagovarjajo.

Kovačič poudarja, da bodo pri izbiri in vključevanju prostovoljcev – vzgojiteljev in članov pedagoškega vodstva zaostrili kriterije in merila, prav tako bodo izboljšali usposabljanje in seznanjanje o ukrepih, kako se vodi skupina mladoletnikov na morju.

Vključevanje strokovnjaka
IO OZRK Maribor se je odločil tudi, da bodo, če bodo imeli v posamezni izmeni večje število problematičnih otrok, zagotovili dodatnega strokovnjaka za pravočasno strokovno vključevanje v razreševanje nastalih problemov. Če bodo razmere kljub temu neobvladljive, bo zadnji ukrep v zaščito ostalim udeležencem letovanja predčasni odhod domov.

Kovačič me je kasneje obvestil, da bo OZRK najkasneje do februarja 2010 sprejel organizacijske in vsebinske spremembe v zvezi letovanja otrok v naslednji sezoni. Pred tem bo izvedel strokovni razgovor, na katerem naj bi strokovnjaki iz zdravstvenega, sociološkega, socialno psihološkega in organizacijskega vidika nakazali modele, s katerimi bi lažje in še bolj odgovorno lahko organizirali in izvajali zdravstveno in socialno letovanje otrok v MPD Frankopan Punat.

—————————————————————————–

Predhodni odhodi so potrebni

Vodja Svetovalnega centra za otroke in mladostnike Maribor, iz katerega se posamezni strokovnjaki vključujejo v priprave vzgojiteljev, Heliodor Cvetko, poudarja, da je med disciplinsko vzgojnimi ukrepi potreben in primeren tudi predhoden odhod domov, ki ga izvajajo tako na letovanjih RK kot ZPM:
“Zagotovo je kot predviden ukrep potreben, saj se tudi, če letujemo kot posamezniki ali družine, v primerih kakršne koli ogroženosti predčasno vrnemo domov. Prav tako nas odslovijo iz hotela, če povzročamo škodo, ne spoštujemo predpisanega reda ali ogrožamo druge. V skrajnem primeru nas (ko poravnamo škodo) spodijo domov in označijo za nezaželene goste. Menim, da je tak ukrep potreben vedno, kadar otrok ne more ali ne želi sprejeti načina življenja in reda ter discipline, ki so potrebni za varno preživljanje letovanja v večji skupini. Kadar pride do uničevanja, nadlegovanja, ogrožanja sebe ali drugih.”

Solidarno domov
Na vprašanje, ali bi bila morebitna vrnitev samo tistih fantov, ki so bili ‘gonilna sila’, ne pa večje skupine otrok, bolj primerna, Cvetko ne more odgovoriti, saj ni bil tam in nima vtisov o situaciji. Takole pravi: “Verjetno je s širšega pojmovanja krivde (udeleženosti), predvsem pa z vidika varnosti, bilo treba iz tabora umakniti vso skupino, da je bilo mogoče izmeno kolikor toliko normalno izpeljati do konca, vse skupaj pa žive in zdrave pripeljati domov, pa čeprav nekatere predčasno. S tega vidika je odločitev treba podpreti, ostaja pa seveda vprašanje, kako je do tega lahko prišlo.”

Pedagogi ali tudi drugi?
Cvetko meni, da ni treba, da bi med vzgojitelji prostovoljci na letovanjih bili samo profesionalni učitelji in vzgojitelji, bi pa morali biti prostovoljci selekcionirani (to se pravi, zavestno izbrani glede na osebno zrelost, izkušnje, motiv) in moralo bi se z njimi delati, tako pred odhodom na letovanje (predavanja, delavnice) kakor tudi na letovanju samem (npr. dnevne supervizije).

———————————————————————————-

izvleček pisma za RK in medije …(pošiljateljica je želela ostati anonimna)

“V soboto 22. 8. 2009 sem na pomolu v Punatu opazovala 6-8 otrok iz Slovenije … otroci so bili pijani, kadili so, vse, kar so imeli, je letelo v morje, od pločevink piva, steklenica vodke, tetrapaki od sokov, cigaretni ogorki, vrečke iz trgovine. Razgrajali so, preklinjali, neki gospe vrgli obuvalo v vodo, … Skratka obnašanje je bilo katastrofalno. Dva fanta sta bila tako pijana, da sta ležala na brisačah … Želim poudariti, da je bila glede na to, kar sem jaz videla, odločitev RK čisto pravilna. Starši pa: pamet v roke in nehajmo vse verjeti našim otrokom!”

—————————————————————————-
(Delček tega je bil objavljen v Mariborskem utripu.)