Tag Archives: kidanje

Gajbice, sneg in druge zimske pogruntavščine

15. novembra se uradno začne ‘zimska sezona’.

Snega verjetno takrat še ne bomo imeli, lahko se bomo pa pripravili nanj. Sploh ker se bomo morali borit. Zavihat rokave in bentit z rdečim nosom in prezeblimi rokami, medtem, ko bomo čistili parkirplac. Naš. Parkirplac na nekem parkirišču, ki smo ga določili, da je naš. Valjda, da je, saj je ja tam naš avto. In ko imaš enkrat svoj parkirplac, ga ne daš iz rok, no izpod koles.

Že imate pripravljene gajbice? Vam povem, ne ustrezajo. Za rezervacijo in zavarovanje našega parkirplaca gajbica ni dovolj. Na našem parkirišču so poleti aktivirane zapornice za nekaj posameznih parkirplacev, ker je pač treba tudi poleti imeti rezerviran plac. Zjutraj, preden odpelješ s parkirišča, jo dvigneš s tal parkiplaca in jo zakleneš. Čez osem ur, ko se vrneš iz službe, pa odkleneš in postaviš avto na parkirplac. In kaj, če morajo drugi parkirat na pločniku ali na travi, ker ne najdejo parkirplaca. Njihov problem. Mi smo ga našli in ga bomo obdržali. Pozimi je pač žal treba najprej sčistit sneg, da najdeš na tleh zapornico in jo zakleneš, preden se odpelješ. No, če je zamrznjena na tla, pa daš na parkirplac, kar najdeš uporabnega. Samo da ostane. In za vsak slučaj napišeš na kako škatlo, ki jo vržeš med druge stvari, da boš, če bo tam kdo parkiral, rezal gume. Ne svoje, ampak njegove.

Aja, pa lopate bomo pripravili. Ne za kidanje snega s pločnika in ceste, ker to ni naše delo, ampak za metanje snega z naše dovozne poti na cesto in pločnik. Pa ja ne bomo imeli na našem dovozu snega. Če je pa nevarno. Naj bo na cesti. Po možnosti že spluženi, tako da lahko oblikujemo take majhne otoke snega in ledu. Hm, kaj če bi potem ocenjevali še umetniki vtis otokov?

Gume pri nas ne bomo menjali, zakaj bi jih, je brez zveze. Še bolj brez zveze je čistit avto. Sploh, če se človeku mudi, ja ne bo snega in leda pucal z avta. Saj je ja dovolj, da malo obriše sprednjo šipo, ravno toliko, da nariše smajlija, pa skozi njegove oči gleda na cesto in pločnike.

Človek mora vedeti, za kaj se bori, a ne? Pa kaj če so za to predpisane globe ….

(A moram povedat, da je treba zgornje besedilo brat med vrsticami in da jaz tega ne delam, vidim pa, da dela tako veliko ljudi. In eni so prav smešni v tej svoji borbi, v kateri ne vidijo čez svojo gajbico …)

No, pa še tole iz zakona, da boste vedeli, da človek lahko za zgornja dejanja plača globo:

Citiram:

Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB4)

113. člen

(3) Na cesti ali ob njej je prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek prometa, ogrozilo njegovo varnost, škodovalo ljudem, živalim, rastlinam ali onesnažilo okolje. Zlasti je prepovedano vozišče močiti ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati nanj sneg ali led, postavljati stebričke, verige ali druge naprave za ograjevanje parkirnih prostorov oziroma preprečevanje parkiranja, puščati na njem zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem sipek material, ga pomazati z mazili ali drugače pomastiti ali kako drugače onesnažiti.

(8) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali druga fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega ali četrtega odstavka tega člena.

(9) Z globo najmanj 2.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega ali petega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 250 eurov.

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št. 56/08 in 58/09 in 36/10)

Zima in zimske razmere

114. člen

(1) Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v zimskih razmerah.

(2) Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.

(3) Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti, ustavi na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma odstraniti.

(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani vozila, odredi odstranitev policist. Odstranitev vozila opravi na stroške lastnika vozila izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, in voznik, ki ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemogočen promet, se kaznuje voznik z globo 400 eurov.

(6) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 120 eurov. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemogočen promet, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik z najmanj 4.000 eurov, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.

Dajte no še malo snega na ceste …

Hec je, da ga je na kupe, in hec je, da je v pravem letnem času, ker drugače bi bilo malo čudno.
Ni pa hec, da je tudi na cestah, in ni hec, da eni ne prilagodijo vožnje zimskih razmeram.

In ni hec, da mora po predpisih zapasti ravno določeno število centimetrov na cesto, da lahko gredo plugi na cesto ter jo splužijo in posipajo. In ni hec, če to naredijo prej, potem pa občinam izstavijo račun, plačano pa ne dobijo, ker niso bili racionalni in so plužili prehitro. In se morajo potem cenkati za plačilo.

In tudi ni hec, da se ljudje večinoma ne pretegnejo in ne sčistijo dela pločnika pred svojo hišo. Češ da to ni njihovo delo. Da mora to narediti zimska služba tistega javnega podjetja, ki pač čisti v njihovem kraju. In ja, ko zapade in se prime ceste, bi moral biti tisti hip že plug v ulici, ker je po mnenju nekaterih to edino prav.

In tudi ni hec, da nekateri prek telefona in na sestankih, sklicanih za reševanje težav, verbalno spolno občujejo z vsemi sorodniki ogovorjenega in po njihovem mnenju krivca za nekaj centimetrov snega na cesti.

In ni hec, ampak resnica, da imajo zimske službe, glede na to, da so del lokalne, regionalne ali nacionalne scene, določeno, katere ceste morajo biti najprej splužene, katere potem in katere nazadnje. In da imajo njihovi izvajalci točno določene proge, ker je že zaradi organizacije dela treba imeti nek red. In če bi kar mimogrede na poti do svoje proge plužili in posipavali, tega ne bi mogli narediti tam, kjer morajo.

Pa nič hudega, večinoma se ljudje ne ozirajo niti na to (pa je vseeno, če je hec ali ne), da je obveza lastnikov stavb, da poskrbijo za odstranitev ledenih sveč, ob tem pa ne smejo pozabiti na zavarovanje pločnikov ali ceste pod ledenimi svečami. Celo tega ne vedo, da lahko, če sveč ne morejo odstraniti sami, pokličejo na pomoč javno službo, ki izvaja taka dela. In potem bi ta služba opravila to delo.

In tudi večina ne ve, ker se raje samo pritožuje, da lahko krajani (v veliko mestih je tako) za posip javnih površin pred njihovimi (torej lastniškimi) stavbami dobijo posipni material na mestnih četrteh in krajevnih skupnostih in tako že sami nekaj naredijo, ne pa čakajo, da se jim vse prinese k riti.

In lepo je videti tudi ceste, vozišča in pločnike, ki so pred in med sneženjem ter po njemu večkrat zaparkirana z osebnimi vozili, čeprav je bilo dovolj časa za preparkirati avto in omogočiti zimski službi, da opravi svoje delo – spluži ceste in pločnike.

In hec je, ali pa tudi ne, da upam, da bo v naslednjih 14 dni zapadlo spet toliko snega, da bodo ceste čisto pobeljene, zaradi tega pa bo morala v našem kraju zimska služba delati s polno paro. Ker sem danes sprejela vabilo te službe na vožnjo po naših ulicah, da bom s prve roke videla, kako in kje in kdaj se to dela. Komaj čakam na milijone snežink, ki bodo pobelile ceste.

Hehehe, še en hec, lahko mi napišete, kam naj takrat vodim šoferja … V vašo ulico?